אושו מדבר בוידאו: כל מי שנותן לך מערכת אמונות הוא האויב שלך

אושו על מערכת אמונות
האם אתה מבין את ההבדל בין המצאה לגילוי?
גילוי הוא משהו שקשור לאמת
המצאה הוא תוצר שלך
זהו משהו שהאדם יצר