אושו בוידאו: אהבה ושנאה הם אחד

אושומה קרה לאהבה?
כולם מחפשים אהבה, אבל העולם מלא שנאה. משהו מאד דרסטי קרה עם אהבה.
שיחה זו של אושו הולכת לעומק ההבנה הפסיכולוגית של איך האוטנתיות של אהבתנו נעלמה.
"לעולם אל תשפטו מישהו על פי מעשיו,
כי הדבר האמיתי הוא אינו המעשה אלא התודעה שממנה נעשה המעשה